ŠTANDARD

Celkový výzor:
Anglický bulldog je stredne veľký pes a krátkou srsťou , mohutný a kompaktný, svojím vzhľadom prejavuje vysokú stabilitu a silu.

Výška:38-40 cm


Hmotnosť:  Pes 24,75 kg / Sučka 22,5 kg

Hlava:              
Lebka má byť široká a v obvode pred ušnicami má merať aspoň toľko , ako je pes v ramenách. Pri pohľade spredu sa má hlava zdať veľmi vysoká , široká a hranatá. Líca majú byť značne zaoblené a na bokoch rozšírené až za oči. Pri pohľade z boku sa má hlava zdať veľmi vysoká a veľmi krátka. Čelo má byť ploché , nevystúpené ani neprečnievajúce cez tvár , koža na čele a na hlave voľná a zvraštená. Čelové kosti majú byť veľmi vystúpené , široké , hranaté a vysoké , aby medzi očami vytvárali hlbokú a širokú jamku , tzv. sklon čela. Od tohoto sklonu sa má ťahať široká a hlboká ryha viditeľná až po vrchol lebky. Tvár meraná od prednej strany lícnych kostí až k nosu , má byť podľa možností čo najkratšia a koža na nej hlboko a husto zvráskavená. Nos má byť krátky , široký , vyhrnutý a veľmi hlboký od očného kútika až ku kútiku papule. Ňucháč má byť veľmi veľký , široký a čierny , v nijakom prípade nemá byť hnedý alebo farby pečene , hrot má byť hlboko vtlačený až medzi oči. Vzdialenosť vnútorného kútika oka ku končeku nosa nemá presahovať dĺžku od končeka nosa po chrbát spodného pysku. Nozdry majú byť veľké , široké a čierne , so zreteľne viditeľnou priamou zvislou čiarou medzi nimi. Pysky majú byť hrubé , široké ,ovisnuté a veľmi hlboké , pričom úplne visia po bokoch sánky , nie však pred ňou. Na spodný pysk sa majú napájať vpredu a úplne zakrývať zuby.

Zuby:                
Čeľusť i sánka majú byť široké , masívne a štvorhranné , spodný pysk má byť oproti hornému značne posunutý dopredu a má sa dvíhať .Zuby majú byť veľké a silné a keď je papuľa zatvorená , nesmie ich byť vidno.

Oči:
Majú byť umiestnené hlboko v lebke , podľa možnosti čo najďalej od ušníc. Oči a sklon čela majú byť v rovnakej priamke , ktorá je kolmá na ryhu. Podľa možnosti by mali byť čo najďalej od seba , aby ich vzdialené kútiky boli v jednej línií s lícami. Majú byť úplne guľaté , stredne veľké , ani vypuklé , ani vpadnuté a veľmi tmavé , takmer čierne a nemajú ukazovať bielko , keď sa pes pozerá priamo dopredu.

Ušnice:              
Malé a slabé , umiestnené vysoko na hlave. Forma "ušnica ako ruža" je správna.

Krk:         
Má byť primerane dlhý , skôr krátky než príliš dlhý , veľmi silný . hlboký a hrubý. Má byť dostatočne klenutý dozadu, zvráskavený okolo hrdla , takže z každej strany od sánky až po hruď tvorí lalok.

Trup:                 
Predhrudie má byť veľmi široké , zo strany guľaté , vypuklé a hlboké. Trup má byť po stranách dobre formovaný so zdvihnutým , ale nie visiacim bruchom. Chrbát má byť kátky a silný , v ramenách veľmi široký a v bedrách pomerne úzky. Vytvára oblúk - charakteristický znak plemien , tzv."kaprí chrbát".

Hrudníkové končatiny:
Ramená majú byť veľmi široké , šikmé a hlboké , mohutné a svalnaté. Majú vzbudzovať dojem , že sú súčasťou trupu. Hrudníkové končatiny majú byť statné a silné , rozkročené , svalnaté , zvislé , s vyvinutými predlaktiami , ktoré predstavujú skôr šikmú líniu , ale kosti majú byť v pomere k panvovým končatinám kratšie , ale iba tak , aby sa chrbát nezdal dlhý ale aby neznižovali aktivitu psa a neochromovalli ho. Lakte majú byť nízke a na bokoch dosť vzdialené od seba. Končatiny majú byť krátke , silné a strmé.

Hruď:                
Hruď má byť mohutná , guľatá a veľmi hlboká , so značným sklonom k hrudníkovým končatinám.

Panvové končatiny:          
Labky majú byť veľké , svalnaté a pomerne dlhšie ako na hrudníkových končatinách , takže dvíhajú bedrá. Vnútorná strana labky má byť krátka , silná a strmá. Labky majú byť guľaté a mierne obrátené smerom von. Pätové kĺby sú formované tak , aby sa približovali a aby končatiny boli vytočené von.

Chvost:              
Má byť nízko nasadený , guľatý , mäkký , bez strapcov alebo tvrdých chlpov. Skôr má byť krátky než dlhý , pri koreni hrubý a rýchlo sa stenčujúci až po hrot. Pes ho má nosiť smerom dolu a nemá ho dvíhať nad úroveň chrbta. Nemá byť dlhší ako 8 cm.

Srsť:         
Má byť jemná , krátka a hustá.

Sfarbenie:         
Má byť neporušené alebo "smut" , čo je neporušená farba s čiernou maskou alebo čiernym ňucháčom. Iné farby sú uniformované , t.j. škvrnité , hrdzavé a ich odtiene , farba jelienka alebo plavá atď., biela i pestrá (kombinácia bielej s hociktorou predchádzajúcou). Dudley , čierna alebo čierna so svetlou sú celkom nevhodné.

Vady:                
Slabá kostra. Úzky , hrotitý alebo rovný nos , predsadená sánka , zarzený "pinčovitý "ňucháč , úzke nosové otvory , nevýrazný sklon čela , úzka alebo naopak , príliš guľatá hlava , vygúlené oči , tzv. "prasačie ušnice". Sudovitý alebo kravský postoj končatín , zrazený zadok , chvost nesený nad úrovňou chrbta.